Vanuit het huurcontract met de gemeente Rheden voor het terrein van de volkstuinvereniging ‘De Wetering’ hebben wij als vereniging de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan het terrein. Ook dus aan de strook ten oosten van de tuinen. De strook is een dichtbegroeide strook met vooral Elzen, Vlieren en onder begroeiing zoals bramen.

Het idee vanuit de vereniging is een lange tijd geleden ontstaan om de strook om te vormen tot een voedselbos, zodat iedereen hier gebruik kan maken. Echter heeft het plan een tijd in de ijskast gelegen door gebrek aan financiële middelen en gebrek aan actie. In het jaar 2021 is het plan uit de ijskast getrokken door een aantal nieuwe bestuursleden. Door het opzetten van een werkgroep is er vorm gegeven aan het plan voor het voedselbos. Hieronder neemt het bestuur jullie mee in het gelopen tijdspad:

27 oktober 2021 – Algemene ledenvergadering Volkstuinvereniging ‘De Wetering’
Op deze algemene ledenvergadering is het eerste schetsontwerp en idee gepresenteerd aan de leden van de volkstuinvereniging. In dit geval ging het om een schetsontwerp voor de gehele strook aan de oostzijde. Het schetsontwerp en de presentatie, welke gegeven werd door bestuurslid Eline Huizinga, was een informatieve manier om de leden wegwijs te maken in de vraag: waarom een voedselbos? Het schetsontwerp is vervolgens ter illustratie opgehangen in het verenigingshuis op het terrein.

Poster inrichting voedselbos

Februari 2022 – Contact gemeente Rheden
Vanuit het bestuur van de volkstuinvereniging is er door Julia van der Heijden contact gezocht met de gemeente Rheden nadat het plan voor een voedselbos positief ontvangen was op de algemene ledenvergadering. De desbetreffende persoon binnen de gemeente Rheden is vervolgens op afspraak langs geweest om de situatie samen met het bestuur te schouwen.

Uit dit bezoek kwam naar voren dat de helft van de bosstrook omgevormd mocht worden. De bomen mochten, zoals het beleid van de gemeente Rheden voorschrijft, gekapt worden. Echter was het verzoek vanuit de gemeente Rheden om wel een viertal bestaande bomen te behouden. Deze bomen zijn door de gemeente aangemerkt.

De tweede helft kan op een later moment omgevormd worden, mocht dit de wens zijn van de vereniging en de gemeente op dat moment.

Mei 2022 – Ik Buurt Mee! opgestart voor sponsoring
De werkgroep Voedselbos heeft voor het initiatief ‘Ik Buurt Mee!’ een plan gemaakt voor de omvorming. Hier kwam een ontwerp uit met een bijbehorende kostenraming. Deze kostenraming is gedeeld op de website van ‘Ik Buurt Mee!’.

Het ‘Ik Buurt Mee!’ initiatief heeft ervoor gezorgd dat de werkgroep in totaal 1197,50 euro opgehaald heeft voor de vorming van het voedselbos. Met dit budget zijn de bomen gerooid, de takken versnipperd, de stobben gefreesd en het voedselbos aangeplant.

29 september 2022 – Algemene ledenvergadering Volkstuinvereniging ‘De Wetering’
Op deze algemene ledenvergadering is het definitieve plan voor de omvorming van de bosstrook naar voedselbos ingestemd door de leden van de volkstuinvereniging (zie onderstaande poster/afbeelding).

Het kappen van de bomen is besproken en ingestemd op deze algemene ledenvergadering. Leden hebben hun mening gegeven en zien perspectief in het omvormen tot een voedselbos. De bomen zullen dus in het weekend van 12 november gekapt worden.

november 2022 – Verwijderen onderbeplanting
Om het kappen van de bomen makkelijker te laten gaan en de strook begaanbaar te krijgen heeft een vrijwilliger de onderbeplanting in de om te vormen strook verwijderd. Hieronder de voor- en na- situaties.

12+13 november 2022 – Kappen van de bomen
Vanuit de vereniging zijn er een aantal vrijwilligers aangeschreven welke de bomen zouden gaan kappen. Deze personen zijn bekenden van de bestuursleden van de volkstuinvereniging en allen in het bezit van de juiste materialen, persoonlijke beschermingsmiddelen en certificaten om dit werk uit te mogen voeren. De bomen zijn dan ook op de juiste manier en veilig verwijderd. De stammen zijn gestapeld en het kleine hout en de takken zijn versnipperd voor hergebruik in het voedselbos.

3+4 december 2022 – Stobben frezen
Normaliter worden stobben vaak gelaten na het zagen in het kader van de biodiversiteit. In dit geval gaat het om stobben van Elzen en deze hebben de neiging om opnieuw uit te lopen. Dit is niet wenselijk in het geval van het voedselbos. Zodoende dat de vereniging ervoor gekozen heeft om de stobben te frezen. De stobben zijn gefreesd door een hoveniersbedrijf (De Duurzame Hovenier Kempers).

5 februari 2023 – Aanplant voedselbos
Zondag 5 februari is het voedselbos volgens de planning aangeplant. Dit is gedaan met leden van de werkgroep Voedselbos, maar ook met leden van de vereniging die zich aangemeld hebben. De factuur voor het plantmateriaal is betaald door de vereniging met het geld van ‘Ik Buurt Mee’. Er zijn een vijftal bomen aangeplant en meerdere soorten struiken. Daarnaast konden leden van de vereniging eigen planten en bomen aandragen voor in het voedselbos. Deze zijn bij de aanplant-dag ook direct toegevoegd. Hierna volgt een fotoverslag van de aanplant en het eindresultaat.