Vanuit het huurcontract met de gemeente Rheden voor het terrein van de volkstuinvereniging ‘De
Wetering’ hebben wij als vereniging de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan het terrein.
Ook dus aan de strook ten oosten van de tuinen. De strook is een dichtbegroeide strook met vooral
Elzen, Vlieren en onder begroeiing zoals bramen.
Het idee vanuit de vereniging is een lange tijd geleden ontstaan om de strook om te vormen tot een
voedselbos, zodat iedereen hier gebruik kan maken. Echter heeft het plan een tijd in de ijskast
gelegen door gebrek aan financiële middelen en gebrek aan actie. In het jaar 2021 is het plan uit de
ijskast getrokken door een aantal nieuwe bestuursleden. Door het opzetten van een werkgroep is er
vorm gegeven aan het plan voor het voedselbos. Hieronder neemt het bestuur jullie mee in het
gelopen tijdspad:
27 oktober 2021 – Algemene ledenvergadering Volkstuinvereniging ‘De Wetering’
Op deze algemene ledenvergadering is het eerste schetsontwerp en idee gepresenteerd aan de
leden van de volkstuinvereniging. In dit geval ging het om een schetsontwerp voor de gehele strook
aan de oostzijde. Het schetsontwerp en de presentatie, welke gegeven werd door bestuurslid Eline
Huizinga, was een informatieve manier om de leden wegwijs te maken in de vraag: waarom een
voedselbos? Het schetsontwerp is vervolgens ter illustratie opgehangen in het verenigingshuis op het
terrein.

Hier kun je het complete verslag inzien.