voorzitter
Ernst soetekouw

onderhoud de websitesecretaris
Julia van de Heijden

Onderhoud de externe
contacten en is lid van de
werkgroep voedselbos

penningmeester
Vacant
bestuurslid
Aydemir Duman

Aydemir beheert samen met
Heico het machinepark en de
infrastructuur van de tuin

bestuurslid
Eline Huizinga

is trekker van het project
voedselbosbestuurslid
Andre Kasi

bestuurslid
Heico Flipse

beheert samen met Aydemir
het machinepark en de
infrastructuur van de tuin