Welkom bij Volkstuinvereniging de Wetering.

Wij zijn een vereniging van ongeveer 35 leden en tuinieren op een klein complex in Velp-zuid.  De leden onderhouden voor zichzelf een tuin met wisselende grootte van 100 tot 200 m2. Ieder is vrij de tuin in te richten naar eigen idee en vormgeving, met of zonder gras, tegels, tuinbedden, een klein schuurtje of kleine kas.

De ledengroep is zeer gevarieerd, jong, oud, man en vrouw, en bijna allen zijn woonachtig in Velp en  Arnhem, dicht bij de tuinen.

Allen respecteren de ecologische principes, zoeken naar balans in de natuur, geven wat de grond nodig heeft om iets terug te kunnen geven in de vorm van groenten, fruit , bloemen en kruiden. Dat betekent dat ieder in min of meerdere mate zoekt naar de juiste voeding voor de bodem zonder gebruikmaking van kunstmatige toevoegingen.

We zijn een vereniging, wat betekent dat het bestuur en de leden samen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het complex. Er is een verenigingshuis, waar je even kunt zitten, elkaar kunt ontmoeten,  stekjes, zaden en opbrengst met elkaar kunt delen Het bestuur bestaat uit een aantal leden, een voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij vergaderen elke 6 weken over zaken die door de leden worden aangedragen.  Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering.

Hoewel ieder vrij is in de inrichting van de tuin, wordt ieder lid geacht met regelmaat de tuin te onderhouden. In het seizoen van maart tot oktober betekent dat dat je in elk geval wekelijks een aantal uren besteedt aan onderhoud.

Is je belangstelling gewekt, aarzel dan niet om contact op te nemen. Er zijn met regelmaat tuinen vrij. Ook is het mogelijk je aan te melden als tuinhulp voor tuinders die af en toe een handje hulp zouden kunnen gebruiken.