Alle berichten door wetering

Wachtlijst

Onze tuinen zijn ongeveer 100 m2 en indien vrij, verhuren wij deze graag aan een serieuze en enthousiaste tuinier.

Heb je interesse? Vul dan het formulier in.

Houd wel rekening met wachttijden. Op dit moment bevat de wachtlijst 6 aanvragen

EU Burgerinitiatief

Gezocht: 1 miljoen handtekeningen om bijen en boeren te redden

Velt (Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) is 1 van de 90 organisaties die vandaag het Europees burgerinitiatief Red Bijen en Boeren lanceert. Bedoeling is om het gebruik van synthetische pesticiden tegen 2035 uit te faseren, boeren te ondersteunen naar een landbouw zonder pesticiden en zo de bijen en natuur te redden. 

Als we met dit initiatief tegen september 2020 1 miljoen handtekeningen verzamelen, moeten de Europese Commissie en het Europees Parlement onderzoeken of en hoe ze de eisen van de campagne in wetgeving kunnen omzetten. Jouw handtekening is daarom ontzettend belangrijk.

Bijen broodnodig

Twee derde van onze dagelijkse groenten en fruit zijn afhankelijk van de bestuiving door bijen en andere insecten, maar het  gebruik van pesticiden speelt hen parten.

‘Zo zijn neonicotinoïden – de meest schadelijke pesticiden voor bijen – in 2019 nog steeds toegelaten door de Belgische overheid voor gangbare landbouwers. Daarom is dit Europees burgerinitiatief noodzakelijk’, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. ‘Ook boeren zijn hierbij belangrijk. We wensen te benadrukken dat we boeren niet in een negatief daglicht willen plaatsen. Velt draagt boeren die met respect voor mens en milieu lekkere producten telen een warm hart toe.’

Jouw handtekening is ontzettend belangrijk. Want met dit Europees burgerinitiatief roept Velt de Europese Commissie op om wetsvoorstellen in te dienen voor:

De uitfasering van synthetische pesticiden tegen 2035: Tegen 2030 zou 80% van de synthetische pesticiden in de EU-landbouw verboden moeten zijn, te beginnen met de gevaarlijkste, om tegen 2035 100% vrij te zijn van synthetische pesticiden.

Herstel van de biodiversiteit: De natuurlijke ecosystemen in landbouwgebieden moeten hersteld worden zodat landbouw en biodiversiteit hand in hand kunnen gaan.

Steun voor boeren in de omschakeling: Op dit moment financiert de EU via haar huidige agropolitieke agenda en haar subsidiestelsel massaproductie boven kleinschalige en milieuvriendelijke landbouw. Dat kan hervormd worden.

De campagne Red Bijen en Boeren wordt geleid door een sectoroverschrijdende Europese alliantie van maatschappelijke organisaties op het gebied van milieu, gezondheid, landbouw en bijenteelt. Voor Vlaanderen onderschrijven Velt en Voedsel Anders dit initiatief. Velt is ook het aanspreekpunt in Nederland. Meer informatie via www.savebeesandfarmers.eu.

Bron: Velt (Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren)